Pēdējā iespēja apgūt teorijas kursu ONLINE apmācībās.

Piesakies brīvdienu grupai, kas sākās 12.03.2022  un mācies ONLINE.

 

Vairāk informācijas zvanot +371 20044921 vai rakstot info@autoskola-abc.lv

Tiekamies ONLINE apmācībās!

 

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību un informēt, ka ar 1.martu tiek atcelta ārkārtējā situācija un stājas spēkā būtiski  grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, cita starpā tiek svītrota 3.8.2.apakšnodaļa “Mācību un profesionālās kompetences pilnveides procesa nosacījumi”, kas pamatā šobrīd nosaka vadītāju apmācības  kārtību, un tiek atcelti virkne citu ierobežojumu.

Ar regulējumu, kas būs spēkā no 1.marta var iepazīties:  https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Ņemot vērā iepriekšminēto, nav pamata turpināt atkāpties no  Ministru kabineta noteikumos Nr. 358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” noteiktajām prasībām un autoskolās turpināt tiešsaistes teorētisko apmācību. Izprotot situāciju, ka ilgstošu laiku teorētiskās apmācības klātienē nav notikušas, mācību grupas, kas reģistrētas tiešsaistes apmācībai, var tās tādā veidā turpināt, bet no 15.03.2022. jaunas tiešsaistes apmācības grupas vairs netiks reģistrētas un tām apmācības jāveic vai nu klātienē, vai izmantojot attālinātās apmācības (e-vides) platformu.